Wydarzenia

brak nowych wydarzeń

Galeria

 

Witamy na stronie Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII

 

Informacje o Instytucie

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki (skrót: MIB) został powołany przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1988 roku.
MIB prowadzi pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną w ramach współpracy katedr UPJPII o profilu związanym z jego celami.

więcej

 

 

Historia Instytutu

Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UP JP2 powstał z inicjatywy ks. prof. Krzysztofa Szczygła. Ośrodek utworzony przy Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej stanowił kontynuację aktywności naukowej doktora Krzysztofa Szczygła, który jeszcze przed przyjęciem święceń kapłańskich...

więcej